OM RASEN

Siberian Husky kommer ursprungligen från sibirien där de levt tillsammans med urbefolkningen under lång tid. Huskyn, som är en lätt och smäcker draghundras, var effektiv för transport av lätt last mellan olika byar vintertid. Sommartid gick hundarna fritt i naturen. I början av nittonhundratalet, när guldruschen var som störst i Alaska, upptäcktes Siberian Husky  av amerikanerna. De importerades och blev sedan världskända som snabba, tåliga och uthålliga draghundar. Man började tävla i slädhundkörning och Siberian Husky var överlägsna i hastighet. År 1930 blev rasen godkänd av amerikanska kennelklubben.

Sedan dess har rasen utvecklats på flera olika sätt. En del har fokuserat på huskyns arbetsförmåga och tagit fram uthålliga tåliga hundar. En del har sett mer till utseendet och har fått ulliga gulliga hundar. En del har sett till det tävlingsmässiga och fått fram långbenta explosiva hundar. Alla sorter med stamtavla är godkända, men rasklubben arbetar för att uppmuntra till avel på draghundar med den exteriör som står beskriven i rasstandarden. Det sägs att vi i Sverige har väldigt fina Siberian Huskies. Det är inte sällan som de svenska hundarna ligger i topp i världsmästerskapen. I Sverige har vi meritering av Siberian Husky i hundspann. För att få ut ett dragchampionat krävs även ett godkänt utställningsresultat. På motsvarande sätt krävs även ett godkänt draghundprov för att få ut ett utställningschampionat. Våra svenska championhundar har alltså visat framfötterna både exteriört och som slädhundar.
Siberian Husky är ofta en tänkande hundras. I ett hundspann tar instinkten över och den drar för fullt. Men i annan träning förhandlar den gärna innan den går med på att jobba. En husky ser sällan ett värde i att göra avancerade övningar bara för att husse eller matte säger så. Om den däremot får bra lön för mödan, ofta i form av god mat, kan den vara otroligt kreativ och påhittig med en god kroppskontroll och snabb inlärningsförmåga. Det är en ras som är gjord för att arbeta självständigt och uthålligt under lång tid. Den är fysiskt mycket tålig men mentalt väldigt mjuk. Den är mycket flockbunden samtidigt som jaktinstinkten ändå är övervägande. Det är mycket oklokt att ha sin Siberian Husky lös. Vid möte med vilt kommer den med största säkerhet att försvinna i jakt och riskera sitt liv över vägar och järnvägar.